دیجی آی تی

▬ برای استعلام شرکت های ثبت شده چگونه می توان اقدام کرد ؟
▬ مواد قانونی راجع به ثبت علامت تجاری جمعی
▬ تغییر تابعیت شرکت های تجاری
▬ آیین دادرسی در دعاوی علائم تجاری ثبت شده
▬ لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود
▬ نحوه ی رسیدگی به ثبت بین المللی علامت تجاری
▬ حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده
▬ کدام دسته از اشخاص حقوقی بدون نیاز به ثبت رسمیت می یابند ؟
▬ هیئت مدیره و هیئت بازرسی اتحادیه تعاونی
▬ شناخت وظایف و ثبت شرکت های فناوری اطلاعات
▬ اعلامیه پذیره نویسی و تسلیم آن به اداره ثبت شرکت ها
▬ پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار
▬ آشنایی با ارزش و اهمیت گیاهان دارویی و شناخت قالب های ثبتی شرکت های گیاهان دارویی
▬ نحوه ی ثبت شرکت پتروشیمی
▬ مسؤلیت جزایی ناشی از عمل دیگری در قوانین جزایی ایران